หน้าแรก

diveinfo.net

หน้าแรก    กระดาน    ห้องสนทนา    ตลาด    บทความ    ห้องภาพ    อุปกรณ์    ประชาสัมพันธ์    ร้านดำน้ำ    เรือดำน้ำ    หนังสือ    Links    ติดต่อ


การเรียนดำน้ำ

ก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าไปสู่โลกสีคราม โดยการดำน้ำลึก หรือเรียกกันว่า การดำน้ำแบบ Scuba (ย่อมาจาก Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) ท่านจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง การดำน้ำแม้เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย แต่การดำน้ำอย่างผิดวิธี หรือการดำน้ำอย่างขาดความเข้าใจ ขาดความระมัดระวัง หรือไม่เคารพ กฎ กติกาต่างๆ สามารถทำให้เกิดความสูญเสียได้ เช่นเดียวกับการกระทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วยความประมาท ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายเช่นกัน

การสอนการดำน้ำในประเทศไทยนั้นมี สองสถาบันหลักๆ ที่สอนและออกใบอนุญาตดำน้ำสากล ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการเรียนและได้รับบัตรอนุญาตนี้ ดำน้ำได้ทั่วโลก สองสถาบันดังกล่าวคือ
1. PADI (Professional Association of Diving Instructors)
2. NAUI (The National Association of Underwater Instructors)

ทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานที่ดี ดังนั้นหากท่านคิดจะเรียน ก็สามารถเลือกเรียนของสถาบันใดก็ได้

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับหลักสูตรของ PADI

ระดับ
สิ่งที่เรียน
เวลาที่ใช้
(โดยประมาณ)
ค่าใช้จ่าย
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
Open Water

ขั้นแรกของการดำน้ำ เรียนพื้นฐานของการดำน้ำ
(click เพื่อดูรายละเอียด)

ในห้องเรียน 12 ช.ม.
สระ12-18 ช.ม.
ออกทะเล 2 วัน
8,500.-
โดยส่วนมากเป็นราคารวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าเดินทางและที่พัก ในการไปสอบภาคปฏิบัติในทะเล ควรสอบถามผู้สอนก่อนการเรียน
Advance Open Water ทักษะเพิ่มเติมเพื่อการดำน้ำที่หลากหลายมากขึ้น
(click เพื่อดูรายละเอียด)

ในห้องเรียน 6 ช.ม.
ออกทะเล 1 วัน

7,000.-
เหมือน Opern Water
ต้องผ่านการระดับ Open Water มาแล้ว
Advance Open Water   ออกทะเล 2 วัน

5,000.-

ไม่มีเรียนทฤษฎีในห้องเรียน เป็นการเรียนเมื่อท่านไปออกทริปดำน้ำอยู่แล้ว และได้ตกลงกับครูผู้สอนว่าจะเรียนcourse นี้
EFR (Medic First Aid เดิม) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป
ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้
ในห้องเรียน 8 ช.ม.  
2,500.-
ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติในทะเล
Rescue Diver การจัดการเมื่อหตุฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำน้ำ

ในห้องเรียน12 ช.ม.
สระ 8 ช.ม.
ออกทะเล 1 วัน

 7,000.-
ต้องผ่านการระดับ Advance
Open Water และ Medic First
Aid มาแล้ว
Dive Master ขั้นแรกของการเป็นนักดำน้ำระดับอาชีพ
ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการดำน้ำ เช่น การจัดการ trip
การจัดการเรือ การนำนักดำน้ำในการดำน้ำ
การป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ช่วย instructor ในการดูแลผู้เรียน เป็นต้น
ในห้องเรียน 30 ช.ม.
สระ 50ช.ม.
ออกทะเล แล้วแต่นัดหมาย
20,000.-
ต้องผ่านระดับ Rescue
Diver มาแล้ว


การเรียนดำน้ำ
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือ เรียนเป็นกลุ่ม หรือเลือกเรียนที่บ้าน หรือ office ของท่าน (หากมีสถานที่ ที่สามารถรองรับการเรียนการสอนได้ )

หากท่านสนใจเรียนดำน้ำ ท่านสามารถเลือกเวลาเรียนที่ท่านสะดวกได้ เช่น เสาร์/อาทิตย์ หรือ ช่วงเย็นวันธรรมดา เป็นต้น โดยที่เราสามารถแนะนำครูสอนดำน้ำ (Certified Instructor) หลายที่มากด้วยประสบการณ์หลายท่าน ซึ่งมี Dive Master และทีมงาน ในการดูแลด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนของท่าน ทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสระ หรือ การออกทะเล โดยการเรียนการสอนของครูสอนดำน้ำทุกท่าน จะเน้นที่การดำน้ำอย่างสนุกสนาน และ ปลอดภัย เมื่อท่านผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาติดำน้ำ (c-card) แล้ว ท่านสามารถดำน้ำได้ทั่วโลก

การติดต่อ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถาม กรุณาติดต่อ : โทร 086 989 9933หรือ e-mail : info@diveinfo.net

siamscubadiving.com © 2019