ข้อมูลเรือ Live Aboard ที่ให้เช่าเหมาลำในประเทศไทย

ชื่อเรือ
ขนาด (เมตร)
แอร์
max.
guest
บริษัท
เบอร์โทรในการติดต่อ
Scubanet

30 X 6

yes

20

บริษัทไทยสกูบ้าเน็ต
02 457 9162, 081 701 1558
คูณ

30 X 6

yes

20

02 457 9162, 081 701 1558
ฐาปนา
29 X 6.5
yes

20

02 416 5515
ปาริณีย์

20 X 5

yes

14
Andaman Divers
076 341 126
ดารณี

24 X 5

yes

18
Andaman Divers
076 341 126
วิไลสมุทร
26 X 6
yes
22
Ocean Divers
076 341 273
โชคศุลี
yes
075 326690
Dive Master 1
32 X 7
yes
20
Dive Master
0 2259 3191
ภาณุณี
32 X 7
yes
20
ภาณุณี ซีมาสเตอร์
0 2684 1040-1
Andaman Dancer       Master Scuba Diver
0 2662 5226-8
Explorer

22 X 5

yes

16
West Coast Divers
076 341 673
บัณฑิต

20 X 5

yes

14
Sea Rover
0 1428 8082
PP Harmony
25 X 5.5
yes
18
White & Blue
076 281 007-8
ม้าน้ำ (Sea Horse)
24 X 4
yes
White & Blue
076 281 007-8
ฟ้าใส
24 X 6
yes
20
บริษัทสมายชารค์ จำกัด
0 6699 9838, 0 2984 0838 กด 1
Boonmee
24 X 6
yes
20
 
The Really Wickek Witch
 26 X 6
yes
24
Sea King Divers
076 280 319
June Hong Chan Lee
 33X8
yes 
 18
076 342 186

Jonathan Cruiser

22 X 5

no

14

076 281 529

Ocean Rover

30 X 8

yes

16

076 28 1388

Dive Asia 1

23 X 6

no

20

Dive Asia
076 330 598

Carina

26X5

yes

16

Phuket Divers
076 215 738

Hansa

20X6

yes

12

Phuket Divers
076 215 738

Colona

25X5

yes

12

Colona Diving
076 280 366

หากไม่มีข้อมูลเรือของท่าน หรือ ข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่ pui@siamscubadiving.com